top of page

HOPPBAKKE

Hoppbakke K8 med plast, på Fjellheimsiden.

 

Molandsbakken K90 (stillaset er nå revet)

 

Under arbeid: Sørlandet Hoppsenter, K20, K40, K55 og K74, samt rehabilitering av Molandsbakken K90.

bottom of page