HOPPBAKKE

Hoppbakke K8 med plast, på Fjellheimsiden.

 

Molandsbakken K90 (stengt)

 

Under arbeid: Sørlandet Hoppsenter, K20, K40, K55 og K74, samt rehabilitering av Molandsbakken K90.

KONTAKT

Molandsveien 48
4985 Vegårshei

 

Daglig leder 
Aud T. Vegerstøl
+47 95 81 05 81

post@vegarsheiskisenter.no

FACEBOOK

ÅPNINSTIDER

LINKER

Kveldskjøring: onsdag og fredag fra 17-20

 

Helg: lørdag og søndag fra 10-16