HEISKORT sesongen 2021/2022

Dagskort fra skolealder                     

Dagskort under skolealder                

Dagskort Familie                                  

Ettermiddagskort etter kl. 14          

Kveldskort                                               

Kveldskort under skolealder             

Sesongkort medl av VIL                      

Sesongkort IKKE medl av VIL           

Sesongkort familie                                       

kr 220,-

kr 120,-                 

kr 790,-                                   

kr 120,-           

kr 150,-                                                

kr 90,-              

kr 1800,-                       

kr 1950,-            

kr 4400,-