ANSATTE

AUD T. VEGERSTØL

Daglig leder

MAGNHILD DALEN AUNE

Personalansvarlig/

heiskjører

TORGNY

STRAUM

Driftsansvarlig

ELIN ELLINGSVIK VEGERSTØL

Løype- og heiskjører

NILS ANDREW

MYHRE

Prosjektmedarbeider

KJETIL

TORP

Prosjektmedarbeider

+

CA 25

SESONGARBEIDER